TERMENI SI CONDITII UTILIZARE SERVICII CONSULTANTA ONLINE

Incheiat între:

1. Cozma & Horotan - Societate Profesionala de Avocati cu Raspundere Limitata cu sediul in Satu Mare str. Mileniului nr. 16 / 1-2, infiintata prin Deciza Baroului Satu Mare nr. 16/23.02.2015, avand Cod de Inregistrare Fiscala 34259116 si contul bancar în LEI nr. RO49 PIRB 3200 7280 7500 1000 deschis la FIRST BANK S.A., prin avocat MARIUS COZMA pe de o parte,
şi
2. CLIENTUL – persoana fizica sau juridica (prin reprezentant) beneficiara a consultantei juridice online efectuata pe site-ul cozmasihorotan.ro, pe de altã parte.

care, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale statutului profesiei de avocat, convin urmatoarele:

Art. 1. - Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintã asigurarea de catre societatea de avocati COZMA & HOROTAN S.P.A.R.L.a asistentei juridice astfel:
consultanta juridica online pe platforma https://cozmasihorotan.ro/consultanta-online, pentru probleme juridice de complexitate mica si sau medie.
Clientul este dator sa furnizeze societatii de avocati, informatiile necesare (detaliile spetei), asigurandu-se in acest mod indeplinirea corespunzatoare a mandatului avocatial incredintat.
Contractul poate inceta prin renuntarea de catre avocati la mandatul avocatial, prin retragerea acestui mandat de catre client, sau din orice motive, in conditiile legii profesiei de avocat si din initiativa oricarei parti.
Consultanta juridica va fi efectuata online, de catre avocatul selectat de client din lista avocatilor C&H disponibila pe site la sectiunea consultanta online.

Art. 2. – Onorariul

2.1. Onorariul convenit este diferentiat in functie de avocatul selectat de client.
2.2. Plata onorariului se va face in avans, prin virament bancar (plata cu cardul) prin intermediul aplicatiei atasate site-ului.
2.3. lista onorariilor practicate pentru serviciul de consultanta online, este disponibila pe site-ul societatii, sectiunea consultanta online, separat pentru fiecare avocat in parte.
2.4 onorariile sunt stabilite pentru o durata a consultantei juridice de 30 min. si includ TVA.

Art. 3. – Cheltuieli

3.1. Cheltuielile aferente activitãţii sus-menţionate vor fi suportate de societatea de avocati.

Art. 4. - Clauze speciale

4.1. Consultanța juridică va fi realizată în conferință privată on-line pe platforma https://cozmasihorotan.ro/consultanta-online implementata de Cozma & Horotan, pe baza informațiilor prezentate de client.
4.2. În măsura în care, consultanța on-line nu se va putea desfăsura conform programării, indiferent de motiv, aceasta va fi reprogramată prin acordul partilor.
4.3 in acest sens clientul va contacta avocatul ales initial, pe adresa de mail consemnata in site, si va indica ziua si ora propusa pentru desfasurarea consultantei.
4.5 Avocatul ales va confirma noua data a consultantei, trimitand clientului, pe mail,  link ul necesar realizarii conexiunii on line.
4.6. Clientul atestã exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizeazã avocatului şi îşi exprimã acordul ca sfaturile (consultanta) oferite de avocat sã fie in conformitate / limitate la informaţiile pe care le-a furnizat.
4.7. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de procedurã prevãzute de lege şi de statutul profesiei de avocat.
4.8. Societatea de Avocati colecteaza de la clienti urmatoarele date cu caracter personal: nume prenume, adresa de mail, numar de telefon, strict in scopul furnizarii serviciului de consultanta on line si a facturarii onorariilor.
4.9. Societatea de Avocati se obliga sa ceara consimtamantul clientului intotdeauna, inainte de a utiliza informatiile pentru un alt scop decat cel stabilit prin prezentele conditii.
4.10. perioada de pastrare a datelor cu caracter personal colectate este de 10 ani potrivit prevederilor legii contabilitatii.
4.11. in calitate de client, confirmati prin prezentul acord ca ati fost informat cu privire la drepturile d-voastra prevazute in GDPR precum: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare, dreptul la retragerea consimtamantului.
4.12. daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa contactati persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal, pe adresa de mail: [email protected].
4.13. Raspunderea profesionala a avocatului care presteaza serviciile de consultanta pentru Client opereaza in limita onorariilor incasate.

Art. 5. - Alte clauze

5.1. pentru utilizarea serviciilor de consultanta on-line solicitam clientului / clientilor sa isi exprime acordul cu privire la acesti termeni si conditii, printr-o actiune specifica, care are semnificatia unui consimtamant neechivoc, (de ex: accept termenii conditiile si politicile de confidentialitate).
5.2 bifand aceste doua casute, clientul:
A.  isi da acordul in mod expres sa respecte toate clauzele din acest set de termeni si conditii precum si orice alti termeni sau conditii specifice aplicabile serviciului de consultanta on-line;
B.  ia cunostinta de conditiile de prelucrare a datelor personale conform politicii de confidentialitate
5.3. Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Clientii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului termenii și condițiile de utilizare.
5.4. Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați cozmasihorotan.ro, vom considera ca ați acceptat acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).
5.5. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugam să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Serviciilor de consultanta oferite de societatea de avocati.
5.6.  Cozma & Horotan își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adaugă sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului site-ului cozmasihorotan.ro.
Cozma & Horotan poate, fără orice alta notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la conținutul site-ului cozmasihorotan.ro. sau la o parte a acestui conținut. În acest sens, Cozma & Horotan poate bloca accesul, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care beneficiați, sau să scoată și să șteargă orice material din cadrul Serviciilor, pentru orice motiv. Cozma & Horotan poate de asemenea, oricând dorește și fără a da socoteala, sa întrerupa furnizarea Serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără nici o notificare prealabila.
Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii datelor publicate pe site-ul cozmasihorotan.ro , Cozma & Horotan nu poate garanta în privința conținutului sau, a caracterului corect, complet și actual al informațiilor prezentate pe site. Cozma & Horotan nu vă fi ținut răspunzător, în nici o situație, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, suferita ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și Serviciilor furnizate de Cozma & Horotan.
De asemenea, Cozma & Horotan nu garantează faptul ca sistemele informatice sau programele folosite de Cozma & Horotan pentru afișarea sau transmiterea informației pe site-ul cozmasihorotan.ro sau în orice alta forma nu conțin viruși ori alte secvente distructive de cod sau alte proprietăți distructive.
În măsura în care legea aplicabila permite, sunteți de acord să exonerați de răspundere Cozma & Horotan pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecata și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor acestui set de Termeni și Condiții.
5.7. Cozma & Horotan, afiliații sau, în general, furnizorii de informație către Cozma & Horotan nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Cozma & Horotan. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la Cozma & Horotan, lipsa funcționarii conexiunii la internet, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Cozma & Horotan, erorile de operare, greva, etc.
5.8.  Parți ale conținutului inclus în cozmasihorotan.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care Cozma & Horotan are încheiate contracte colaborare / conlucrare profesionala. De asemenea, în interiorul conținutului cozmasihorotan.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Cozma & Horotan nu este responsabil în nici o măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Cozma & Horotan nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul sau.
5.9 Spalarea de bani: legea romana si orice alte reglementari europene referitoare la spalarea de bani guverneaza prezentele conditii. COZMA & HOROTAN este indreptatita prin prezentul contract sa verifice identitatea Clientului si a oricaror alte informatii relevante, precum si sa depuna raportari pentru a-si indeplini obligatiile care ii revin potrivit legii.
5.10 Clientul este de acord cu faptul ca COZMA & HOROTAN are dreptul de a colecta, prelucra si utiliza datele cu caracter personal ale Clientului in orice activitati si scopuri legate de exercitarea profesiei de avocat, conform reglementarilor in vigoare.
5.11 COZMA & HOROTAN este, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 si legea 102/2005, operator de date cu caracter personal nr. 18020.

 

POLITICA DE LIVRARE A SERVICIILOR

 

Modalitate de livrare a serviciilor: on-line, prin intermediul platformei implementate de societatea noastra;

Timpul de livrare al serviciilor: este la latitudinea clientului.

Acesta accesand sectiunea “consultanta on-line” stabileste, inainte de efectuarea platii, data convenabila, pentru desfasurarea consultantei juridice, selectand, separat pentru fiecare avocat, data si ora, dintre cele disponibile in calendarul / calendarele avocatilor.

La alegerea clientului si in functie de disponibilitatea avocatilor (afisata pe site – calendar), consultanta on-line poate avea loc in ziua realizarii tranzactiei sau in perioada urmatoare.

Clientul stabileste (alege) data consultantei on-line, prealabil efectuarii platii.

 

POLITICA DE RETUR

 

Clientul are posibilitatea de a renunta la tranzactie, pana cel tarziu la momentul efectuarii platii.

Sumele incasate de societatea de avocati nu se returneaza.

In masura in care, consultanta on-line nu se va putea desfasura conform programarii, indiferent de motiv, aceasta va fi reprogramata, de comun acord.

Reprogramarea nu presupune costuri suplimentare pentru client.

Clientul este in drept, pana cel mai tarziu cu 30 minute inainte de ora fixata initial pentru consiliere, fara a fi necesara motivarea pozitiei sale, sa solicite reprogramarea, respectiv fixarea unei alte date sau a unui alt interval orar, in functie de disponibilitatea avocatului selectat, publica pe site (calendar).

In acest sens, clientul va transmite, pe adresa de mail a avocatului selectat, publicata pe site, solicitarea de reprogramare si noua data fixata.

 

 

Politica de Cookie