Sancțiuni contravenționale la regimul stării de urgență

Articolul 27 al OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență prevede că încălcarea prevederilor ordonanței, a ordonanțelor militare sau a ordinelor emise în timpul stării de urgență atrage răspunderea, disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

1. Care fapte constituie contravenții la regimul stării de urgență?

Ordonanța nu prevede în mod concret care fapte constituie contravenții la regimul stării de urgență.
Este prevăzut generic că orice încălcare a OUG 1/1999, a actelor normative conexe (de exemplu decretul 195/2020 al Președintelui României pentru instituirea stării de urgență) precum și a ordonanțelor militare sau a ordinelor emise pe perioada stării de urgent reprezinta contraventii.

Exemple: nerespectarea interdicțiilor de circulație, lipsa declarației pe propria răspundere, necompletarea sau completarea incorectă a declarației.

2. Cine este competent să constate faptele contravențioanele?

Competența pentru constatarea și sancționarea acestor fapte este dată de lege agentiilor constatatori din cadrul urmatoarelor institutii: Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, etc.

3. În ce constă sancțiunea amenzii și care sunt limitele ei?

Sancțiunea amenzii constă într-o obligație a contravenientului de a achita o sumă de bani prevăzută de lege ca urmare a faptei săvârșite. Actualmente, limitele amenzii sunt de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice.
Menționăm că limitele cuantumului amenzii au fost majorate prin OUG 34/2020.
In forma anterioară limitele amenzii au fost de la 100 la 5.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 la 7.000 lei pentru persoanele juridice.

4. Poate fi aplicată sancțiunea avertismentului pentru contravențiile săvârșite în perioada stării de urgență?

Da. Poate fi aplicată sancțiunea avertismentului. Deși reglementările speciale nu prevăd în mod expers sancțiunea avertismentului, posibilitatea aplicării acesteia se deduce din interpretarea art. 16 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor – lege cadru în materia contravențiilor.

5. Sancțiunea principală poate fi insoțită și de o sanțiune complementară?

Da. Prin OUG 34/2020 au fost introduse următoarele sancțiuni contravenționale complementare :
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
c) suspendarea temporară a activității;
d) desființarea unor lucrări;
e) refacerea unor amenajări.
Aplicarea unei sancțiuni complementare nu este obligatorie, agentul constatator poate, în funcție de natura si gravitatea faptei sa aplice una sau mai multe sancțiuni complementarea pe lângă cea principală.

6. Se poate achita jumătate din cuantumul amenzii? în cât timp?

Da. Ordonanța prevede și posibilitatea achitării, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului- verbal de contraventie, a jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenția săvârșita.
Menționăm că în cazul contravențiilor săvârșite până la data de 30 martie 2020, contravenientul poate achita jumătate din minimul prevăzut de lege pentru sancțiunea amenzii, spre deosebire de situația contravențiilor săvârșite după data de 30 martie 2020 pentru care legea prevede posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii aplicate.

7. Este suspendat termenul în care se poate achita contravaloarea amenzii și contesta sancțiunea primită?

Da. Potrivit art. 41 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență, termenele de decădere (cum este si termenul de 15 zile în care se poate achita amenda contravențională aplicată, si termenul de 15 zile de contestare a sanctiunii) nu încep să curgă pe perioada stării de urgență. Termenul în care se poate achita și contesta amenda aplicată va începe să curgă după încetarea stării de urgență.

8. Persoana juridică poate răspunde contravențional în regimul stării de urgență?

Da. Există o răspundere contravențională a persoanei juridice, ordonanta prevazand in mod expres limitele minime si maxime ale amenzii.

ALFRED COJAN
Avocat colaborator COZMA & HOROTAN SPARL

Politica de Cookie